Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen wij ("AkzoNobel" of "wij/we" of "ons/onze") uit hoe wij uw persoonsgegevens online en offline verwerken:

 • via onze websites ("Websites");
 • via onze apps ("Apps");
 • via onze (social) media-kanalen ("onze social media");
 • via e-mailberichten die we u sturen met een link naar dit privacybeleid ("e-mails");
 • via diensten die wij aan u leveren ("Diensten")

Gezamenlijk verwijzen we naar de websites, de apps, onze social media, e-mails en diensten als de "diensten".

1. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.

1.1 Om uw vragen te beantwoorden of om met u te communiceren

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te reageren op uw vragen en om aan uw verzoeken te voldoen, wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren of anderszins (bijv. wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u andere informatie over onze diensten opvraagt). We kunnen uw naam, titel, (zakelijke of privé) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, naam van uw bedrijf) en eventuele andere informatie verwerken die u eventueel in het vrije-invoerveld van het contactformulier aan ons verstrekt.

We verwerken deze informatie met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

1.2 Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken zodat we u enquêtes over onze producten of diensten of marketingcommunicatie kunnen sturen of u op de hoogte kunnen houden van evenementen, speciale aanbiedingen, productenen diensten van AkzoNobel die voor u van belang kunnen zijn.

Wij verwerken uw naam, e-mailadres en andere (persoonlijke) gegevens die u mogelijk met ons heeft gedeeld.

Tratamos su nombre, su dirección de correo electrónico y otros datos (personales) que pueda haber compartido con nosotros.

Wij verrichten deze activiteit met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

1.3 Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

We verwerken verzamelde persoonsgegevens voor diverse zakelijke doeleinden van AkzoNobel, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, voor het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van websites, apps en andere digitale kanalen, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten.

Waar mogelijk gebruiken we verzamelde gegevens. Soms verwerken we persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, IP-adres, geslacht, woonplaats, de cijfers van uw postcode en andere informatie die in deze verklaring wordt genoemd of die u op andere wijze aan ons hebt verstrekt.

We verrichten deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren en/of omdat we een legitiem belang hebben.

1.4 Voor het technisch en functioneel beheer van onze apps of websites

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen. We verwerken deze informatie om u snel en eenvoudig informatie te helpen vinden en om de toegang tot en functionaliteit van onze websites, apps of andere digitale kanalen te verbeteren.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, type apparaat, unieke toestelidentificatienummers, type browser, uw geografische locatie bij benadering (bijvoorbeeld het land of de stad van uw locatie) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de wijze waarop u gebruik maakt van onze diensten, waaronder door u bezochte webpagina's en aangeklikte links.

We verwerken deze informatie voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

1.5 Om uw account te beheren wanneer u een account bij ons hebt aangemaakt

Op uw verzoek kunnen we een persoonlijk account voor u aanmaken om het aankoopproces voor u te vergemakkelijken.

In dat geval moeten we uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, verwerken. We verwerken ook uw schermnaam, functie en inloggegevens.

We verwerken deze informatie met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

1.6 Om uw bestelling te verwerken en onze klantrelatie te beheren wanneer u producten aanschaft

We gebruiken persoonsgegevens om uw aankoop te verwerken en om uw bestelling te bezorgen, om de status van uw bestelling te melden en om contact met u op te nemen over de transactie.

Voor dit doel kunnen we uw naam en adres, contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, creditcard of andere betalingsgegevens en uw instemming met onze geldende algemene voorwaarden verwerken en of u al dan niet onze nieuwsbrief wilt ontvangen. We verwerken ook informatie over wat u bij ons hebt gekocht en informatie die we krijgen via uw geregistreerde interacties op websites en in apps van AkzoNobel (waarvoor we cookies kunnen gebruiken) en uw aankoopgeschiedenis, zowel online als offline (wanneer u een aankoop in een winkel doet).

We verwerken uw persoonsgegevens om onze aankoopovereenkomst met u uit te voeren en om uw bestelling bij u te bezorgen.

1.7 Om uw deelname te beheren wanneer u deelneemt aan prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen.

Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen met acties en uitnodigingen om deel te nemen aan prijsvragen, evenementen, wedstrijden of kansspelen. Als u ervoor kiest om aan een van deze activiteiten deel te nemen, hebben we uw persoonsgegevens nodig om dit te regelen.

Als u deelneemt aan een van deze activiteiten, hebben we uw persoonsgegevens nodig om bekend te maken of u gewonnen hebt, om de prijzen te verdelen en om de respons te meten op prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen.

We verwerken deze informatie met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

1.8 Ter naleving van wetten en juridische verplichtingen en bescherming van eigendommen en belangen van AkzoNobel

We zullen uw persoonsgegevens verwerken voor zover dat gepast of nodig is (a) volgens geldende wetgeving, waaronder wetten buiten het land waar u woont en met inbegrip van bijvoorbeeld wetgeving inzake gedegen onderzoek naar tegenpartijen, witwassen, financiering van terrorisme en andere misdaden; (b) om te voldoen aan juridische verplichtingen; (c) om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties; (d) om naleving af te dwingen van onze algemene voorwaarden en ander geldend beleid; (e) om onze eigendommen en/of activiteiten te beschermen; (f) ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van u of anderen; en (g) opdat we rechtsmiddelen kunnen inzetten of ter beperking van schade die aan ons wordt berokkend. We kunnen ook verzamelde gegevens verwerken voor audits, om te verifiëren dat onze interne processen naar behoren functioneren en in overeenstemming zijn met wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten, voor toezicht op fraude- en veiligheid, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen. Indien nodig kunnen we het volgende verwerken: uw naam, contactgegevens, correspondentie met AkzoNobel, gebruik van al onze producten en/of diensten en alle andere informatie die wordt genoemd in deze verklaring of die u op andere wijze aan ons verstrekt, als dat nodig is voor een van de doeleinden die in de vorige alinea werden genoemd.

We kunnen deze informatie verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (a, b en c)

We kunnen deze informatie verwerken voor onze legitieme zakelijke doeleinden (d, e, f en g.

1.9 Als u onze apps gebruikt om uw inhoud te delen

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken als u onze apps of diensten gebruikt voor het opslaan en delen van afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content, zodat u de gegevens kunt delen. In dit geval kunnen we metadata verwerken die ingesloten is in deze afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content (waaronder mogelijk gps-locatiegegevens en apparaat-id's, afhankelijk van de privacyinstellingen van uw toestel) en persoonsgegevens die deel uitmaken van de inhoud van de afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content. Dit kan ook bijzondere categorieën persoonsgegevens bevatten (zoals deze bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid uit het uiterlijk van een persoon op een foto of video, als deze vrijwillig door u zijn geüpload via onze app). We kunnen ook gegevens verwerken die u aan ons verstrekt via uw accounts voor sociale media.

We verwerken deze informatie met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken. We kunnen de content die u via de app deelt ook verwerken om onze producten, websites en apps te verbeteren. Als we dit doen, verwerken we deze informatie op basis van onze legitieme belangen, oftewel om onze producten te verbeteren en om de betrokkenheid van klanten te verbeteren

In het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we over u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of voor doeleinden die we u zullen uitleggen op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. Indien toegestaan volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, mits deze niet in strijd zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt.

Indien u informatie aan ons verstrekt over iemand anders, zorg er dan voor dat u toestemming van die persoon hebt om dit te doen voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Door persoonsgegevens te verstrekken van iemand anders, bevestigt u dat u de toestemming van deze persoon hebt om dit te doen of dat u namens deze persoon toestemming mag geven (bijvoorbeeld voor kinderen waarvan u de ouder of voogd bent).

2. Cookies en vergelijkbare trackingtechnologie

Op onze websites, apps en social media-kanalen kunnen we cookies en andere technologie gebruiken voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze producten en diensten te verbeteren en om onze inhoud en advertenties relevanter voor u te maken.

We gebruiken alleen tracking cookies (cookies om u relevante advertenties te verschaffen, of technologie voor het volgen van uw gedrag) met uw toestemming. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom we die gebruiken en hoe u instellingen voor cookies kunt wijzigen.

3. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • De bedrijven binnen onze groep, onze externe partners en leveranciers, professionele adviseurs (zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, auditors, advocaten, accountants of andere professionele adviseurs), en andere partijen (zoals ICT, dienstverleners, advies- of transportbedrijven), die namens ons persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, in onze cookieverklaring of voor de doeleinden die aan u worden medegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens goed worden beschermd, heeft AkzoNobel bindende bedrijfsvoorschriften (‘Privacyregels voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners’) ingevoerd die waarborgen dat elke juridische entiteit van AkzoNobel dezelfde mate van bescherming toepast voor persoonsgegevens. We hebben ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen (zoals gegevensverwerkingsovereenkomsten) afgesproken met externe leveranciers om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd;
 • Elke bevoegde rechtshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere externe partij met wie wij menen gegevens te moeten delen: (i) als onderdeel van geldende wet- of regelgeving; (ii) om onze juridische rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; of (iii) om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen;
 • Andere partijen in verband met zakelijke transacties: We kunnen ook van tijd tot tijd uw gegevens delen in het kader van zakelijke transacties, zoals tijdens de verkoop van een bedrijf of een deel van een bedrijf aan een ander bedrijf, of een reorganisatie, fusie, joint venture of andere overdracht van onze onderneming, activa of voorraad, op voorwaarde dat we die partijen informeren dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld;
 • Andere partijen, maar alleen als u daarmee heeft ingestemd of als u een dergelijk openbaarmaking aan dergelijke partijen aan ons hebt opgedragen.

4. Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

Vanwege onze wereldwijde manier van werken kunnen gegevens die u aan ons verstrekt worden overgedragen aan of geopend door aan AkzoNobel gelieerde ondernemingen en vertrouwde derde partijen uit vele landen over de hele wereld. Als gevolg hiervan kunnen uw gegevens worden verwerkt buiten het land waar u woont, indien dit noodzakelijk is voor het vervullen van de in deze verklaring beschreven doeleinden. Onze voornaamste servers staan in de Europese Economische Ruimte, maar de bedrijven binnen onze groep en externe leveranciers zijn wereldwijd actief. Dat betekent dat wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen, behoudens de volgende alinea.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte: landen buiten de Europese Economische Ruimte kunnen wetten voor gegevensbescherming hebben die anders zijn dan de wetgeving in uw land (en die in sommige gevallen minder bescherming bieden). We zullen echter altijd maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw informatie in overeenstemming met deze verklaring wordt verwerkt door derden en dat we voldoen aan geldende juridische vereisten om een afdoende bescherming van uw informatie te waarborgen. We zullen ervoor zorgen dat als uw gegevens naar een ander land worden overgedragen, ze nog steeds afdoende worden beschermd volgens AkzoNobels privacyregels voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners of volgens contractuele overeenkomsten met derden. Dit kan de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie inhouden, die de ontvanger van de persoonsgegevens verplichten de persoonsgegevens die zij verwerken te beschermen volgens wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, evenals fysieke beveiliging van de locaties waar gegevens worden opgeslagen.

Wees u ervan bewust dat de overdracht van informatie via internet nooit helemaal veilig is. Hoewel we er redelijkerwijs alles aan zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van persoonsgegevens die u online deelt niet garanderen. U aanvaardt de inherente beveiligingsrisico's van het gebruik van internet en we kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een inbreuk op de beveiliging, tenzij we ons niet hebben gehouden aan geldende wetgeving en in dat geval uitsluitend binnen de beperkingen die zijn uiteengezet in de relevante voorwaarden.

6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in deze verklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld om u een door u gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten.

7. Welke verzoeken kunt u doen met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, u hebt het recht op het corrigeren en bijwerken van uw persoonsgegevens en u mag vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen. Deze rechten kun je uitoefenen door contact op te nemen met ons via de contactgegevens hieronder.
 • U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken (“opt-out”) voor marketingcommunicatie die we u sturen. U kunt gebruikmaken van dit recht door op de link voor uitschrijving of afmelding te klikken in de e-mails die we u sturen. Wil u zich uitschrijven voor andere vormen van reclame, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.
 • Zo kunt u ook op elk moment uw toestemming intrekken als we uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking die we hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Het intrekken van uw toestemming heeft bovendien geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens die geschiedt op juridische gronden anders dan uw toestemming.
 • Hoewel we liever hebben dat u eerst ons aanspreekt als u een klacht hebt, hebt u het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten voor gegevensbescherming willen uitoefenen volgens geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

8. Links naar websites van derden en social media (zoals Facebook, LinkedIn etc.)

8.1 Links naar websites en social media van derden

Onze diensten kunnen links bevatten van en naar de diensten van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en leden van onze bedrijfsgroep. Als u een link naar een van deze diensten volgt, houd er dan rekening mee dat deze derde partijen hun eigen privacybeleid/gebruiksvoorwaarden kennen en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze diensten kunnen aanvaarden. Controleer de privacyverklaringen van deze derde partijen voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

8.2 Single sign-on met social media-accounts

We bieden ook de mogelijkheid om een account bij ons aan te maken via uw sociale netwerkaccounts (zoals Facebook). Dit bespaart u tijd bij het aanmaken van uw account, doordat uw inloggegevens uit uw socialenetwerkaccount worden geïmporteerd. Houd er rekening mee dat wanneer u deze optie voor 'aanmelding via sociale media' gebruikt, we bepaalde informatie van het sociale netwerk kunnen ontvangen zoals uw naam, leeftijd, locatie, voorkeuren, beroep en andere persoonsgegevens die u mogelijk gedeeld hebt met dit social media-kanaal. Deze informatie wordt niet door ons aangevraagd, maar wordt automatisch verstrekt door het sociale netwerk door middel van de optie voor aanmelding via sociale media. Nadat u uw account hebt aangemaakt, hebt u de mogelijkheid om deze aan te vullen met informatie die u met ons wilt delen.

8.3 Marketingcontent aanvragen op sociale media

Als u een social media-account hebt en actief bent op dit social media-kanaal, kan het zijn dat u een advertentie van ons ziet met daarin een formulier. Deze zogenaamde 'form ad' is een (display)advertentie waarmee u kunt vragen om marketingcontent zoals relevante productinformatie, acties of inspirerende ideeën. De gevraagde inhoud wordt u toegestuurd via bijvoorbeeld e-mails met nieuwsbrieven.

Om deze inhoud met u te delen, ontvangen we uw contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming voor opt-in voor onze marketingactiviteiten. Houd er rekening mee dat wanneer u dit formulier verstuurt, we bepaalde informatie van het sociale netwerk kunnen ontvangen zoals uw naam, leeftijd, locatie, voorkeuren, beroep en andere persoonsgegevens die u mogelijk gedeeld hebt met dit social media-kanaal. Deze informatie wordt niet door ons aangevraagd, maar wordt automatisch verstrekt door het sociale netwerk.

We delen of verkopen uw contactgegevens niet met andere derde partijen, behalve de derde partijen die nodig zijn om de gevraagde service te leveren. U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mails en verzoeken om verwijdering van de gegevens over u die wij bewaren.

9. Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

Als u jonger bent dan 16 jaar, dringen wij er bij u op aan om een van uw ouders of wettelijke voogden om schriftelijke toestemming te vragen voordat u persoonsgegevens naar ons verstuurt.

Als u ouder van een kind bent, raden we u aan het gebruik van onze services door uw kind te controleren en ervoor te zorgen dat we geen persoonsgegevens van uw kind ontvangen zonder uw schriftelijke toestemming. Als u vragen heeft over de persoonsgegevens van uw kind, neem dan contact met ons op.

Zo neemt u contact met ons op

Hebt u vragen of zorgen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, vul dan ons contactformulier in of gebruik de volgende gegevens:

Per post

Corporate Privacy Officer, Akzo Nobel N.V, AkzoNobel Center, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Nederland

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring isAkzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksstraatweg 31 2171 AJ, Sassenheim, Netherlands